Stratégie a ciele

Vízia spoločnosti

„Chceme byť spoločnosť, ktorá dokonale pozná a uspokojuje potreby svojich zákazníkov a neustále sa prispôsobuje novým požiadavkám na trhu“

Efektivita a účelnosť našich produktov je budovaná na hlbokom poznaní, skúmaní  a dlhoročných skúsenostiach manažmentu spoločnosti, aj väčšiny zamestnancov,  ktoré reflektujú naše nadšenie pre inovácie výrobkov, neustále zdokonaľovanie výroby, výrobných postupov, bezpečnosti práce a najvyšších štandardov bezpečnosti.

V čom vidíme našu konkurenčnú výhodu?

 • HPM Therm s.r.o. je spoločnosť známa nielen na Slovenskom trhu, ale je kvalitným hráčom aj na európskom trhu ( spoločnosť exportuje 70% svojej produkcie )
 • Spolupráca s univerzitami, tuzemskými i zahraničnými spoločnosťami v oblasti technického vývoja a zdokonaľovania výroby.
 • Pružnosť výroby minimálne  závislej na externých kooperáciách
 • Dlhoročné skúsenosti manažmentu spoločnosti a väčšiny zamestnancov v predmete podnikania
 • Kvalifikovaná a stabilná pracovná sila, minimálna fluktuácia, čo vytvára stabilné prostredie a podmienky pre kvalitatívny  rast firmy
 • Diverzifikovaný výrobný program, čo umožňuje prekonávať prípadné sezónne  krízy v odbyte
 • Zodpovedný, pružný a rýchly zákaznícky servis – rýchle vybavovanie ponúk,  objednávok, dodávok a reklamácií
 • Spoločnosť svoje výrobky neustále certifikuje a vyrába na princípe európskeho štandardu ( ISO 9001 – 2001 )
 • Stále zdokonaľujúci sa technologický park, čo do kvality a kvantity. Spoločnosť stále obnovuje morálne zastarané výrobné zariadenia a nahradzuje ich novými technologickými novinkami.

Hodnoty, ktoré vyznávame:

 • QUALITY : Snažiť sa o perfekcionizmus kvality našich výrobkov.
 • INOVATIONS: Nadšenie z inovácií a zdokonaľovania výrobkov.
 • EMPLOYEES: Starostlivosť o zamestnancov (sociálne programy, pravidelne upravujúca sa mzda, 13. plat, odmeňovanie závislé od nasadenia pracovníkov a výkonnosti).
 • ENVIROMENT: Ohľaduplnosť k životnému prostrediu a regiónu, v ktorom spoločnosť pôsobí.
 • SERVIS: Poskytovať svojim zákazníkom rýchly, pružný a dokonalý pred a po výrobný servis.
 • TRUST – Dôveryhodnosť spoločnosti HPM Therm s.r.o. ako obchodného partnera je samozrejmá a nevyhnutná súčasť našich vyznávaných hodnôt.
 • INTEGRITY – Čestnosť, bezúhonnosť a poctivosť dotvára hodnotový rebríček spoločnosti.