Download 

Výmenníky tepla  Přehledový katalog  Katalógové listy 
 Inovatívne technológie (06/05/2014)  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (19/09/2013) Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona - Kritériá (11/09/2013)

 Inovatívne technológie v spoločnosti HPM Therm, s.r.o. 

 Vyhodnotenie ponúk na  

 Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní -  Ostatné 

 Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona - Ostatné (21/07/2013) Soklové radiátory

 Podlahové konvektory

 Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Ostatné 

   Soklové radiátory 

 Podlahové konvektory 

 Lavičkové konvektory

 Parapetné vykurovanie

 Pasívne stropné konvektory

 Lavičkové konvektory 

 Parapetné vykurovanie 

 Pasívne stropné konvektory