Kontakt

Adresa Telefón
   

HPM Therm spol. s.r.o.
Moravské Lieskové 2
916 42 Moravské Lieskové
Slovensko

+421 32 77 92 983
+421 32 77 92 275
+421 32 77 92 041
Identifikácia Fax, e-mail, web
IČO: 36305286
DIČ: 2020182142
IČ DPH: SK 2020182142
+ 421 32 77 92 984
office@hpmtherm.eu

http://www.hpmtherm.eu
 
Bankové spojenie
Platba v EUR
Primabanka, a.s.
Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu
IBAN SK12 5600 0000 0058 1200 6005
SWIFT: KOMASK2X