Manažment

Ing. Miroslav Zelko – riaditeľ, obchodný manažér


p. Oto Gula – technologický vývoj a investície


Ing. Jozef Lahvička – konateľ


Ing. Jaroslav Fraňo – finančný manažér