O spoločnosti HPM therm

 

hpm budovaHPM Therm s.r.o., založená v roku 1998, je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť zameraná na strojársku výrobu v oblasti tepelnej techniky.

Jej produkty sú používané vo výrobkoch pre rôzne oblasti priemyslu a občianskych stavieb určené pre vykurovanie, chladenie a spätné získavanie tepla. Dlhoročné skúsenosti manažmentu i zamestnancov s navrhovaním, konštrukciou a výrobou lamelových výmenníkov tepla a nové požiadavky od spokojných zákazníkov nás motivujú k neustálej inovácii a vývoju nových výrobkov a postupov.  

Spoločnosť realizuje svoju výrobnú ako aj obchodnú činnosť vo vlastných priestoroch a patrí medzi významných lokálnych zamestnávateľov. Dlhodobo zamestnáva viac ako 50 zamestnancov.

hpm vyrobaMinimálne 80% produkcie je umiestnenej na export. Vďaka spokojnosti tradičných zákazníkov sa obchodné aktivity spoločnosti stabilizujú a upevňujú najmä na trhoch v Nemecku, Rakúsku, Česku a Slovensku a nezaostávajú ani na trhoch ako je Rusko, Anglicko, Maďarsko, Poľsko, Francúzsko a iné.

HPM Therm spolupracuje so svojimi odberateľmi aj dodávateľmi za účelom zvyšovania kvality svojich výrobkov. Jej prvoradým cieľom je uspokojovať priania a potreby svojich zákazníkov.